ocena stanu budynku

Rzeczoznawca budowlany sprawdzi stan budynku

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy sporządzanie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących aktualnego stanu budynku użytkowego. Ekspert w dziedzinie budownictwa może także przygotowywać inwentaryzacje budowlane i sprawdzić stan budynku na…
Zobacz artykuł