Rzeczoznawca budowlany sprawdzi stan budynku

Total
0
Shares
ocena stanu budynku

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy sporządzanie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących aktualnego stanu budynku użytkowego. Ekspert w dziedzinie budownictwa może także przygotowywać inwentaryzacje budowlane i sprawdzić stan budynku na zlecenie jego właściciela, np. podczas remontu generalnego lub przebudowy domu. W takich wypadkach warto zlecić analizę budowlaną wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu!  

Czym jest inwentaryzacja budynku i kto ją może wykonać?

Wszelkiego rodzaju czynności weryfikacyjne mające na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku, w tym także inwentaryzacje budowlane, wykonuje wykwalifikowany rzeczoznawca budowlany, a niekiedy także rzeczoznawca majątkowy i architekt przygotowujący projekt budowlany nieruchomości. Inwentaryzacja budynku przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego to oficjalny dokument poświadczający aktualny stan techniczny budynku mieszkalnego, a także pokazujący proces zmian zachodzących w strukturze domu. Z tego względu inwentaryzacja budowlana może nam być przydatna zwłaszcza w przypadku przebudowy i nadbudowy budynku, zmiany sposobu jego użytkowania, wyodrębnienia w nim lokali użytkowych, a także kupna domu, jego sprzedaży i po przeprowadzeniu radykalnego remontu. Szczególnie w tym ostatnim przypadku inwentaryzacja budowlana powinna dokładnie określić zmiany, jakie zaszły w strukturze budynku i ocenić aktualny stan techniczny nieruchomości. Opinia techniczna rzeczoznawcy budowlanego jest też bardzo uzasadniona w kontekście starych budynków, które są przeznaczone do sprzedaży albo generalnego remontu, a ich właściciele nie posiadają dokumentów wydawanych podczas odbioru inwestorskiego. W tym przypadku inwentaryzacja budowlana w formie papierowego lub elektronicznego dokumentu zastępuje niedostępną dokumentację techniczną i poświadcza rzeczywisty i aktualny stan nieruchomości.

Co znajduje się w dokumencie inwentaryzacyjnym budynku?

Rzetelnie przygotowana i obiektywnie przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego inwentaryzacja budowlana lub opinia techniczna przekazuje informacje na temat aktualnego stanu technicznego budynku, a także poświadcza o jego przydatności do użytkowania. Inwentaryzacja budowlana musi zawierać dane dotyczące lokalizacji domu, jego gabarytach, ilości kondygnacji oraz wielkości całej powierzchni użytkowej nieruchomości. W dokumencie muszą się także znaleźć informacje na temat rodzaju budynku, jego przeznaczenia i sposobu użytkowania. Ponadto inwentaryzacja budynku mieszkalnego powinna obejmować następujące elementy: dane o specyfikacji domu, jego opis techniczny oraz dokumentację fotograficzną i graficzną, rysunki z przekrojami kondygnacji podziemnych i nadziemnych z zaznaczonymi elementami składowymi (balkony, tarasy itp.), dokumentację fotograficzną i rysunkową elewacji i jej elementów, rzut działki, na której znajduje się budynek, w skali 1:500 z danymi dotyczącymi domu oraz jego części i przyłączy, rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z rysunkami więźby dachowej i przewodów: kominowego, dymnego i wentylacyjnego oraz odwodnienia dachu, a także zwymiarowane rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych w skali 1:50 lub 1:100 z opisem instalacji i urządzeń sanitarnych. Wszystkie te elementy powinny być przez rzeczoznawcę budowlanego dokładnie sprawdzone podczas oględzin budynku.

Kiedy wykonać inwentaryzację budynku? Rzeczoznawca budowlany podpowiada!

Inwentaryzacja budowlana mająca za zadanie sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę budowlanego w trakcie kupna i sprzedaży domu. Jeśli decydujemy się na sprzedaż domu lub mieszkania, powinniśmy zawczasu zadbać o to, żeby specjalista przeprowadził badanie weryfikujące stan budynku lub lokalu. Z kolei w przypadku, kiedy to my kupujemy dom, poprzedni właściciel budynku powinien przedłożyć nam taki dokument.

Oględziny budynku i weryfikacja stanu technicznego nieruchomości powinny być przeprowadzone także przy okazji dużych zmian w strukturze budynku, np. podczas generalnych remontów. Inwentaryzacja budowlana powinna w szczególności dotyczyć wymiany okien i drzwi, nadbudowy lub przebudowy domu, wymiany instalacji wewnątrz budynku lub ich montażu, a także wyodrębnienia w budynku dodatkowych lokali użytkowych. Wszystkie wymienione prace kwalifikują się jako poważne zmiany, które mogą wpłynąć na ogólny stan nieruchomości, dlatego w przypadku ich zajścia rzeczoznawca budowlany, oprócz inwentaryzacji budynku, powinien także przygotować projekt przebudowy, a jeśli to konieczne – również ekspertyzę budowlaną.