Jak uzyskać sprężone powietrze o klasie czystości “0”?

Total
0
Shares

Czyste sprężone powietrze jest wolne od zanieczyszczeń, wilgoci i oleju. Takie medium robocze jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń pneumatycznych, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz zapewnienia wysokiej jakości produktów w różnych branżach przemysłowych. Jak otrzymać najwyższej czystości sprężone powietrze? Gdzie stosuje się takie medium robocze?

Co oznacza czyste sprężone powietrze?

Czyste sprężone powietrze odnosi się do medium roboczego, które zostało poddane procesom uzdatniania w celu usunięcia zanieczyszczeń, wilgoci, oleju i innych niepożądanych elementów. Taki skompresowany gaz musi spełniać określone standardy jakości, które są wymagane do prawidłowego działania urządzeń pneumatycznych oraz do produkcji wrażliwych produktów w różnych sektorach przemysłu.

Sprężone powietrze uzdatnia się w ramach kilku kluczowych procesów. Należy do nich eliminacja wilgoci, usuwanie cząstek oleju i zanieczyszczeń stałych. Głównym zanieczyszczeniem sprężonego powietrza jest wilgoć. Dla uzyskania sprężonego powietrza klasy “0” konieczne jest nie tylko zastosowanie separatorów cyklonowych, zapewniających podstawowy stopień uzdatnienia, ale również osuszaczy adsorpcyjnych gwarantujących najwyższą suchość medium roboczego. 

Kolejnym elementem uzdatniania sprężonego powietrza jest jego odolejanie. Polega ono na używaniu zanieczyszczeń ropopochodnych z medium roboczego. Tu sprawdzają się filtry węglowe, które usuwają opary olejowe i innych lotnych zanieczyszczeń, co jest szczególnie ważne w aplikacjach wymagających wysokiej czystości powietrza. Warto jednak zaznaczyć, że w układach wymagających sprężonego powietrza o klasie “0” zazwyczaj stosuje się sprężarki bezolejowe, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.  

Sprężone powietrze klasy “0” musi być także wolne od zanieczyszczeń stałych. W tym przypadku uzdatnianie sprężonego powietrza realizowane jest za pomocą filtracji mechanicznej i filtracji dokładnej. W przypadku filtracji mechanicznej dokonuje się eliminacji pyłu, kurzu, rdzy i innych cząstek stałych, które mogą pochodzić z otoczenia lub z procesu sprężania. W przypadku konieczności jeszcze skuteczniejszego usunięcia zanieczyszczeń stosuje się filtry o wysokiej dokładności, które usuwają mikrocząstki, niewidoczne gołym okiem. W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie także szkodliwych gazów i par, które mogą być obecne w powietrzu sprężonym.

Normy jakości czystego sprężonego powietrza:

Czystość sprężonego powietrza jest określana przez międzynarodowe normy, takie jak ISO 8573-1, które klasyfikują powietrze na podstawie ilości cząstek stałych, zawartości wody i zawartości oleju w 1m³. Normy te pomagają określić wymagane poziomy czystości dla różnych aplikacji.

W przypadku sprężonego powietrza klasy “0” określa się maksymalną koncentrację zanieczyszczeń takich, jak:

  • cząsteczki olejowe, w ilości niższej niż 0,01 mg/m³;
  • wilgoć przy zastosowaniu maksymalnego punktu rosy-70 st.C i dostosowanym do wymagań aplikacji;
  • zanieczyszczenia stałe o  maksymalnej wielkości cząstek niższej niż 0,1 μm i koncentracja 0,1 mg/m³.

Zastosowania czystego sprężonego powietrza

Medium robocze o najwyższej czystości stosuje się w branżach przemysłu, gdzie nie może dojść do zanieczyszczenia produktów końcowych, co może prowadzić do uszkodzenia wyprodukowanych towarów lub prowadzić do ich zanieczyszczenia. Sprężone powietrze klasy “0” powszechnie stosowane jest w przemyśle spożywczym, gdzie wykorzystuje się je do napędzania maszyn pakujących, procesów napowietrzania, transportu produktów i czyszczenia. W ten eliminuje się ryzyko spożywania zanieczyszczonych produktów spożywczych. Najwyższej jakości sprężone powietrze jest również niezbędne w przemyśle farmaceutycznym, gdzie wykorzystuje się je w produkcji leków, gdzie czystość powietrza jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów.

Medium robocze klasy “0” stosuje się też w przemyśle elektronicznym, na przykład w produkcji komponentów elektronicznych, gdzie nawet najmniejsze zanieczyszczenia mogą wpływać na jakość i funkcjonalność produktów. Najczystsze sprężone powietrze jest niezbędne także w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie w lakierniach, przy  montażu i naprawach, gdzie jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości wykończenia i niezawodności procesów. Sprężone powietrze bez zanieczyszczeń olejowych konieczne jest także w branży tekstylnej, gdzie wykorzystywane jest do napędzania maszyn i transportu materiałów.

źródło: AG Kompressoren Polska S.A. kompresory i sprężarki