Czy warto korzystać z gwarancji środowiskowej?

Total
0
Shares
gwarancja srodowiska

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach z roku 2012 konieczne stało się wniesienia zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48 ust.1 ustawy. Ustawa przewiduje kilka dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczenia. Jedną z nich jest gwarancja ubezpieczeniowa tzw. „środowiskowa”. Naszym zdaniem jest to najkorzystniejsza forma wniesienia zabezpieczenia i dlatego rekomendujemy ją klientom.

 

Gwarancja środowiska – co to jest? Kto może z niej skorzystać?

 

Gwarancja środowiskowa (ubezpieczeniowa) stanowi formę zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków i szkód w środowisku (art. 48a ust.1 ustawy o odpadach).To produkt rynku ubezpieczeniowego oferowany przez zakłady ubezpieczeniowe, skierowany do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą stwarzającą potencjalne zagrożenie dla środowiska. Do kategorii tej można zaliczyć m.in.:

  • zakłady chemiczne,
  • zakłady lakiernicze,
  • firmy pozyskujące surowce wtórne,
  • zakłady gospodarki komunalnej, które zarządzają wysypiskami odpadów,
  • firmy, które zajmują się transgranicznym przemieszczaniem odpadów,
  • mleczarnie,
  • fermy drobiu i ubojnie,
  • elektrownie,
  • warsztaty samochodowe.

O gwarancję środowiskową (ubezpieczeniową) mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, jednak prowadzą działalność gospodarczą.

 

Jak działa gwarancja ubezpieczeniowa?

 

Gwarancja ubezpieczeniowa to nic innego jak zobowiązanie gwaranta do wypłacenia beneficjentowi z tytułu gwarancji określonej sumy pieniężnej, w sytuacji gdy zleceniodawca nie wypełni świadczenia, do którego był zobowiązany. Gwarancja nie jest tożsama z polisą. W gwarancjach ubezpieczeniowych występuje bowiem regres, co jest znaczącą różnicą.

W przypadku złożenia kompletnego roszczenia przez Beneficjenta z tytułu gwarancji Gwarant (zakład udzielający gwarancji) wypłaci kwotę do wysokości sumy ubezpieczenia, a następnie zwróci się do Zobowiązanego z regresem. To właśnie na poczet regresu jest ustanawiane zabezpieczenie gwarancji.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji środowiskowej (ubezpieczeniowej)?

 

W porównaniu z inną formą zabezpieczenia – kaucją – gwarancja ubezpieczeniowa zapewnia większą płynność finansową. Opłata z tytułu gwarancji stanowi bowiem pewien procent wymaganego zabezpieczenia. Klient nie musi wnosić kaucji na rachunek podmiot, a tym samym nie mrozi znacznej ilości gotówki na okres nawet kilku lat (w zależności od pozwolenia).

Gwarancja ubezpieczeniowa ma przewagę także nad gwarancją bankową. Nie wpływa bowiem na zdolność kredytową firmy. Limity gwarancji bankowych i same gwarancje często są wliczane w łączną kumulację zaangażowania klienta. Zwiększenie kumulacji może powodować problemy z pozyskaniem nowych kredytów. W efekcie następuje ograniczenie zdolności kredytowych.

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych brak możliwości szybkiej reakcji związany z brakiem finansowania może powodować znaczące problemy dla przedsiębiorcy. Gwarancja ubezpieczeniowa natomiast nie ogranicza zdolności kredytowej. Dodatkowo nie zawiera ona wyłączeń charakterystycznych dla polis ubezpieczeniowych.

Przyznanie gwarancji środowiskowej to swego rodzaju poświadczenie dobrej kondycji finansowej firmy, gdyż w procesie weryfikacji przedsiębiorstwo jest poddawane szczegółowej analizie finansowej oraz ocenie ryzyka.. Dzięki temu zyskuje wiarygodność w oczach przedstawicieli organów administracji publicznej, którzy zajmują się ochroną środowiska i udzielaniem zezwoleń/pozwoleń, etc. Można to również przekuć w korzyść marketingową.

Gwarancja środowiskowa – jak ją uzyskać?

 

Żeby uzyskać gwarancję środowiskową, należy złożyć do zakładu ubezpieczeniowego wniosek wraz z kompletem dokumentów. Jeśli potrzebujesz pomocy w jego wypełnieniu, możesz skorzystać z usług firmy specjalizującej się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska. Specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania związane z gwarancją środowiskową. Sprawdzą również, czy w przypadku prowadzonej przez Ciebie działalności rzeczywiście jest ona wymagana prawnie.

Po złożeniu wniosku zakład ubezpieczeniowy przystępuje do analizy finansowej oraz oceny ryzyka podmiotu ubiegającego się o gwarancję. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny podmiot proponuje wnioskodawcy określone warunki udzielenia gwarancji oraz dalszej współpracy. Sama gwarancja natomiast jest wydawana po dopełnieniu wszelkich formalności oraz opłaceniu składki. Płatność z tytułu gwarancji musi zostać w całości uiszczona przed wydaniem gwarancji.

Gwarancja ubezpieczeniowa, która może być również określana mianem „środowiskowej”, to tylko jedna z kilku form zabezpieczenia, jakie przewiduje ustawa. Ma ona jednak kilka znaczących przewag nad pozostałymi produktami ubezpieczeniowymi. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy chętnie po nią sięgają.